Logo De Duurzame Tafel
← Laatste nieuws

24 juli 2012

Subsidieregeling Biodiversiteit & BedrijfslevenDe subsidieregeling Biodiversiteit & Bedrijfsleven is geopend op 1 augustus en sluit op 26 september 2012, om 17.00 uur. De subsidieregeling stelt 2,5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor bedrijven die het behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen opnemen in hun strategie en bedrijfsvoering. Met behulp van het subsidiegeld kunnen bedrijven (pilot-)projecten uitvoeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen.

Doel

Met behulp van het subsidiegeld kunnen bedrijven pilotprojecten uitvoeren om hun bedrijfsvoering te verduurzamen, zodat de negatieve impact op biodiversiteit en ecosystemen substantieel wordt teruggedrongen (No Net Loss). No Net Loss betreft de ambitie om biodiversiteitneutraal te zijn; de activiteiten van een onderneming hebben bij elkaar opgeteld geen negatieve gevolgen voor de biodiversiteit en de daarmee verbonden ecosysteemdiensten.

De subsidie

De subsidie bedraagt 50% van de projectkosten. De minimum subsidie bedraagt 25.000 euro (subsidiabele projectkosten moeten dus minimaal 50.000 euro bedragen). De  maximum subsidie is 500.000 euro per project en 200.000 euro per subsidieontvanger. De subsidie valt onder de de-minimisverordening.

Projecten die in aanmerking komen

Een project dat in aanmerking kan komen voor subsidie is bijvoorbeeld een project van een onderneming die de impact op biodiversiteit en ecosystemen wil reduceren, maar aanhikt tegen de investeringen. Door middel van een (pilot-) project kan een onderneming ervaring op dit terrein opdoen. Het realiseren van No Net Loss is daarbij de overkoepelende ambitie. Het project zal binnen de termijn van de subsidiemodule naar verwachting zichtbaar resultaat opleveren en in de toekomst zonder subsidie toepasbaar zijn in de eigen bedrijfsvoering of daarbuiten, zodat er perspectief is op meer resultaten op termijn.

Initiatiefnemers

Het initiatief van de regeling komt van Het Platform Biodiversiteit, Ecosystemen en Economie (BEE). Het platform is begin 2011 op initiatief van IUCN NL en VNO-NCW ingesteld om het bedrijfsleven meer bewust te maken van het belang van biodiversiteit en ecosystemen, en dit onderdeel te maken van het bedrijfsbeleid voor duurzaam ondernemen. De overkoepelende ambitie is daarbij dat het streven naar No Net Loss door ondernemingen meegenomen zal worden bij het organiseren en inrichten van hun bedrijfsprocessen. Het Rijk heeft met het Platform een Green Deal gesloten. In het kader van deze Green Deal heeft het ministerie van EL&I budget beschikbaar gesteld ten behoeve van deze subsidieregeling. De uitvoering is in handen van Agentschap NL.

Bron: Agentschap NLReageer op dit nieuwsbericht

Naam
Reactie
Hoeveel is 3 plus 4?

Wij maken elkaar duurzaam

De Duurzame Tafel is een vereniging voor ondernemers en bestuurders die op een pragmatische manier willen leren over duurzaamheid. Door het organiseren van Tafelbijeenkomsten maken de leden elkaar duurzaam: nieuwe inzichten, nieuwe denkkaders.
Meer over De Duurzame Tafel

Tafelnieuws

Meld je hier met je e-mailadres aan voor de nieuwsbrief van De Duurzame Tafel!

Lidmaatschap

Lid worden? In 2016 ben je al lid voor minder dan 1 euro per dag, 360 euro per jaar!