Logo De Duurzame Tafel
← Laatste nieuws

4 juli 2012

Prestatiecontracten sleutel tot duurzaam vastgoedNieuwe gebouwen in Europa mogen na 2020 slechts nearly zero energie verbruiken. De energie die nog nodig is moet in belangrijke mate afkomstig zijn uit duurzame bronnen. Dit is bepaald via de herziening van de Europese richtlijn voor energiebesparing in gebouwen EPBD in 2010.

2020 lijkt nog ver weg. Maar om in 2020 volledig klimaatneutraal te bouwen, moeten we nu al een duurzaamheidslag maken, zegt Albert Hulshoff, initiatiefnemer van de Leidraad Prestatiecontracten Beheer en Onderhoud Gebouwen en expert op het gebied van prestatiecontracten. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande utiliteitsgebouwen. Anders verliest de bestaande voorraad op termijn de concurrentiestrijd met nearly zero-gebouwen, omdat kopers en huurders geen interesse meer hebben in niet-energiezuinige panden. Nu reeds zijn huurwaardeverschillen aangetoond tussen energiezuinige en niet-energiezuinige kantoorpanden. Naar mate er meer nearly zero-gebouwen worden gerealiseerd zullen deze verschillen toenemen.

Maar energiezuinigheid kan op gespannen voet staan met de leefbaarheid van een gebouw. Dit uitte zich in de jaren 80 van de vorige eeuw in het Sick Building Syndrome. Maar ook anno 2012 is een slecht binnenklimaat een onderschat probleem en dit probleem zal weer toenemen onder invloed van het op grote schaal ontwikkelen van zeer energiezuinige nieuwbouw.

Om echt duurzame gebouwen, zowel nieuwbouw als bestaande bouw, te bouwen n te beheren zullen prestatiecontracten, waarin garanties worden gegeven over ondermeer de energieprestatie, het binnenklimaat en servicekosten van het gebouw, een steeds belangrijkere rol gaan spelen. Dergelijke contractvormen zijn nog betrekkelijk nieuw voor de Nederlandse vastgoedmarkt. Partijen die zich nu reeds bekwamen in het bouwen en beheren van zeer energiezuinige panden inclusief een goed binnenklimaat en daar bepaalde garanties over durven af te geven zijn straks spekkoper. Albert Hulshoff voorspelt dat prestatiecontracten de sleutel bieden tot innovaties die voor alle betrokkenen duurzame voordelen opleveren, zowel in de nieuwbouw als in de bestaande bouw. In zon contract worden niet alleen afspraken vastgelegd over de energieprestatie (planet) van het gebouw, maar bijvoorbeeld ook over het binnenklimaat (people) en de kosten op basis van Total Cost of Ownership (profit).

Omdat we niet gewend zijn te werken met prestatiecontracten is het realiseren daarvan in de praktijk nog niet zo eenvoudig. Hulshoff: Partijen moeten leren om hun eisen goed kenbaar te maken en vast te leggen in prestatieafspraken. Ook moet worden bepaald hoe wordt vastgesteld of aan de eisen wordt voldaan en wat er gebeurt bij afwijkingen. Door goede afspraken wordt het aantrekkelijk om kwaliteit te leveren en bijvoorbeeld faalkosten te voorkomen. Hierdoor ontstaan aantrekkelijke businessmodellen in een stagnerende markt.


Reageer op dit nieuwsbericht

Naam
Reactie
Hoe heet het dier met een slurf?

Wij maken elkaar duurzaam

De Duurzame Tafel is een vereniging voor ondernemers en bestuurders die op een pragmatische manier willen leren over duurzaamheid. Door het organiseren van Tafelbijeenkomsten maken de leden elkaar duurzaam: nieuwe inzichten, nieuwe denkkaders.
Meer over De Duurzame Tafel

Tafelnieuws

Meld je hier met je e-mailadres aan voor de nieuwsbrief van De Duurzame Tafel!

Lidmaatschap

Lid worden? In 2016 ben je al lid voor minder dan 1 euro per dag, 360 euro per jaar!