Logo De Duurzame Tafel
← Laatste nieuws

30 november 2016

Brussel dwingt kabinet tot nieuwe milieuplannenHet volgende kabinet moet een ambitieuzer milieuplan opstellen om aan nieuwe Europese eisen te voldoen voor duurzame energie en energiebesparingen. In 2018 is al een eerste voorstel vereist, een jaar later moet er een definitief plan in Brussel liggen.

In 2030 moet ten minste 27% van de verbruikte energie uit duurzame bronnen zijn gewonnen. Nu is dat nog 16%


Dat blijkt uit voorstellen die de Europese Commissie woensdag heeft gepresenteerd om in geheel Europa een energietransitie te stimuleren. Het gebruik van schonere energie en energiebesparing zijn daarbij de sleutelwoorden. In 2030 moet minimaal 27% van het energieverbruik uit duurzame energiebronnen komen, zoals zonnepanelen en windmolens. Nu is dat nog 16%. Ook wordt er gemikt op een energiebesparing van minstens 30%, een ophoging van het doel van 27% uit 2014.
 

'Pad ingeslagen'

De plannen van de Europese Commissie liggen in het verlengde van het Nederlandse Energieakkoord uit 2013. Meer dan veertig organisaties sloten het akkoord, dat doelen stelt voor meer hernieuwbare energie. In 2023 moet 16% van de in Nederland opgewekte energie, uit groene bronnen komen. Over de periode daarna zijn nog geen doelen geformuleerd.

Weliswaar zijn er verschillen tussen het Nederlandse Energieakkoord en de plannen van de Commissie — Europa gaat uit van verbruikte energie, het Nederlandse energieakkoord van opgewekte energie — de richting is hetzelfde, zegt Jan Vos, Tweede Kamer-lid van de PvdA. ‘We hebben het pad onmiskenbaar ingeslagen’, zegt hij over hernieuwbare energie. De nadruk op innovatieve technologie, die de vergroening goedkoper maken, ‘die wordt steeds groter. De bewustwording is er. Dat ziet de Europese Commissie.’
 

Binnenlandse markt

Het document uit Brussel is meer dan duizend pagina's dus Hans Grünfeld, algemeen directeur van VEMW, het kenniscentrum en belangenbehartiger voor zakelijke energiegebruikers, moet het nog lezen. Maar toch, de doelstelling dat in 2030 van de verbruikte energie 27% duurzaam moet zijn, is niet onhaalbaar, zegt Grünfeld. 'De regering zal met zijn energieagenda ook voorsorteren op 2030.'

Hoe de plannen straks nationaal worden vertaald, 'dat weten we niet', zegt Grünfeld. Want de 27% doelstelling geldt op Europees niveau. Dus die is niet bindend voor de lidstaten. Anders gezegd: Spanje kan meer duurzame energie verbruiken, omdat het veel zon heeft en Denemarken met zijn windenergie. Dan kunnen andere lidstaten wellicht lagere doelstellingen hanteren. Via een verdeelsleutelmoet het totaal op 27% uitkomen. 'Het is van groot belang om die grote Europese markt te gebruiken', zegt Grünfeld.
 

Brussel waakt over plannen

De Europese Commissie ziet af van het stellen van nationale doelen. Daar is verzet tegen in meerdere EU-landen, zo is in het verleden gebleken. Volgens eurocommissaris Maros Sefcovic, die verantwoordelijk is voor de creatie van een energie-unie in Europa, is nu ook de tijd aangebroken voor een 'Europeanisering van de duurzame energiesector'.

Europa mikt op een energiebesparing van 30% in 2030. Het huidige doel van 27% stamt uit 2014.


De lidstaten moeten duidelijk maken hoe zij kunnen bijdragen aan de EU-doelen. Brussel houdt de voortgang in de gaten en komt met aanbevelingen. Als een land in gebreke blijft, kan het uiteindelijk worden gedwongen een financiële bijdrage te leveren aan een fonds dat duurzame energieprojecten in Europa financiert.
 

Strategische noodzaak

De overgang naar duurzame energie is voor Europa noodzakelijk om afspraken na te kunnen komen die zijn gemaakt bij de klimaatconferentie vorig jaar in Parijs. Van belang is ook dat de EU minder afhankelijk wordt van energieleveranciers buiten de EU. Het is Brussel al langer een doorn in het oog dat Rusland energiepolitiek bedrijft om invloed uit te kunnen oefenen in Europa. Met de beoogde energiebesparingen kan de gasimport in 2030 al met 12% zijn gedaald.

De omvang van de nieuwe energieplannen is ongekend. Ze waaieren uit van het stimuleren van energiebesparing door eigenaren van gebouwen en consumenten tot een verplichting om oplaadpalen voor elektrische auto's te installeren bij publieke gebouwen en bedrijfsgebouwen. Ook is voorzien in meer regionale samenwerking en een groter gebruik van biobrandstoffen.

Bron: FD.nl - Tekst Carel Grol en Jeroen Segenhout

Reageer op dit nieuwsbericht

Naam
Reactie
Wat is het tegenovergestelde van wit?

Wij maken elkaar duurzaam

De Duurzame Tafel is een vereniging voor ondernemers en bestuurders die op een pragmatische manier willen leren over duurzaamheid. Door het organiseren van Tafelbijeenkomsten maken de leden ‘elkaar’ duurzaam: nieuwe inzichten, nieuwe denkkaders.
Meer over De Duurzame Tafel

Tafelnieuws

Meld je hier met je e-mailadres aan voor de nieuwsbrief van De Duurzame Tafel!

Lidmaatschap

Lid worden? In 2016 ben je al lid voor minder dan 1 euro per dag, 360 euro per jaar!