Logo De Duurzame Tafel
← Laatste nieuws

16 juni 2016

​Naar nieuw niveau in ontwikkeling van NederlandWereldwijd staat Nederland in de top van lijsten waar het gaat om economische prestaties en ondernemerschap. Net als andere westerse landen weet Nederland ook dat een hoog niveau van welvaart toch kan leiden tot maatschappelijke desoriëntatie en angst om verworvenheden te verliezen door bij voorbeeld disruptieve technologische ontwikkeling en mondialisering. Behoudzucht en angst voor het internationale zijn in heel veel landen belangrijke tegenkrachten tegen autonome internationaliserings- en economische trends, ook al hebben die nog zoveel welvaart gebracht en — in Europa — ook vrede.

In die situatie menen werkgevers dat het van belang is dat Nederlanders een nieuw zicht wordt geboden op een goede toekomst en de ambitie om die toekomst ook waar te maken. Een toekomst waar de economische kracht van ons land in dienst staat van leiderschap in de combinatie van welvaart, duurzaamheid en ‘inclusiviteit’ in een samenleving waar in beginsel iedereen moet kunnen participeren en delen in de welvaart. Dat is de kern van onze visie op de toekomst van Nederland, met de titel ‘NL: Next Level’.

Het begrip Next Level erkent dat voorgaande generaties van politici, bestuurders, burgers, werknemers en ondernemers voor Nederland een sterke uitgangspositie hebben gecreëerd. Alle reden om op dit sterke fundament de sprong te maken naar nieuwe niveaus, noodzakelijk omdat belangrijke verdienfactoren voor Nederland aan het einde komen van hun levenscyclus. Fossiele energie gaat over naar duur­zame energie, het tijdperk van de analoge informatie gaat over naar digitalisering, regionale oriëntatie combineert met mondialisering, de ‘wegwerp’-grondstoffeneconomie gaat naar een circulaire economie, onze voedselproductie zit in een transitie, steden en regio’s krijgen andere, nieuwe functies.

Deze uitdagingen moet Nederland aangaan, in goede samenwerking tussen overheid, ondernemingen en andere betrokken partners. Geen van alle kan de transformatie van Nederland zelf realiseren. Gezamenlijk kunnen we het wel. Ze bevatten ook enorme nieuwe verdienkansen voor ondernemerschap, groei en werkgelegenheid. Niet alleen door de investeringen in Nederland zelf, maar ook omdat wij als geen ander land in staat zijn onze verworvenheden te exporteren. Dat bewijzen we op het gebied van gezonde voeding, logistiek, waterwerken en absolute hightech. Investeren in Nederland is ook investeren in onze handelspotentie en daarmee welvaart voor nieuwe generaties.

Nederland is dus zeer goed gepositioneerd om naar ‘Next Levels’ te gaan, maar dat vergt wel gericht beleid en een meerjarig investeringsprogramma, dat wordt vastgelegd in het nieuwe regeerakkoord. Het meerjarig investeringsprogramma groeit op jaarbasis toe naar € 7,5 mrd aan publieke investeringen. Dat is nieuw, net als het idee van een ‘Next Level Investment Fund’ (NLIF) voor de financiering van transitie-investeringen van circa € 100 mrd met privaat geld tot en met 2025.

De beide bronnen van financiering zijn bedoeld om een aantal ‘Next Level-investeringsprogramma’s’ te bekostigen op het gebied van energietransitie, infrastructuur, innovatie, veiligheid, digitalisering, circulaire economie, ondernemerschap, stedelijke vitaliteit en natuur. Uitgaande van door het CPB verwachte groei tot 2021 zullen de benodigde bedragen binnen de afgesproken EU/Maastricht-kaders vallen. Maar het komt er wel op aan dat in het nieuwe regeerakkoord strikt wordt bepaald dat de extra budgettaire ruimte wordt aangewend voor de verdienkracht van Nederland en niet in de sfeer van (her)verdeling. Eerst verdienen, dan verdelen!

Het ondernemersprogramma betekent dat een ondernemende dimensie wordt toegevoegd aan de budgettair ingestelde economische traditie van Nederland. Maar het is bovenal nodig om een nieuw, wervend en ambitieus perspectief voor alle Nederlanders neer te zetten. Een programma dat leidt tot nieuw ondernemerselan, tot nieuwe investeringen, tot duurzame groei en tot banen voor alle Nederlanders.

Hans de Boer (voorzitter VNO-NCW)
Michael van Straalen (voorzitter MKB-Nederland)
Albert-Jan Maat (voorzitter LTO Nederland)


Bron: Fd.nl
Tekening: Hein de Kort

 

Reageer op dit nieuwsbericht

Naam
Reactie
Hoe heet het dier met een slurf?

Wij maken elkaar duurzaam

De Duurzame Tafel is een vereniging voor ondernemers en bestuurders die op een pragmatische manier willen leren over duurzaamheid. Door het organiseren van Tafelbijeenkomsten maken de leden ‘elkaar’ duurzaam: nieuwe inzichten, nieuwe denkkaders.
Meer over De Duurzame Tafel

Tafelnieuws

Meld je hier met je e-mailadres aan voor de nieuwsbrief van De Duurzame Tafel!

Lidmaatschap

Lid worden? In 2016 ben je al lid voor minder dan 1 euro per dag, 360 euro per jaar!