Logo De Duurzame Tafel
← Laatste nieuws

23 juni 2016

Regio's maken werk van energiedoelen



Op 22 juni 2016 ondertekenden het Rijk, VNG, IPO en de Unie van Waterschappen de deal 'pilots regionale energiestrategieën'. Zij bundelen daarmee hun krachten en zetten zo de energietransitie in de regio stevig in.

De regio's gaan zelf aan de slag met regionale energiestrategieën. Dit moet regionale energieprojecten versnellen. Ze leveren daarmee een bijdrage aan energiebesparing en duurzame energieopwekking. Dat is noodzakelijk om de doelen uit het Energieakkoord te halen.


 

Samenwerking cruciaal

Cruciaal in de aanpak is de samenwerking binnen de regio, tussen bewoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Maar daarnaast ook tussen de decentrale overheden en het Rijk. Door de aanpak op regionale schaal in te steken, kijken provincies, gemeenten en waterschappen gezamenlijk naar de energieopgave. Ze kijken daarbij naar het potentieel om te besparen en duurzame energie op te wekken in hun regio.
 

Draagvlak

Berend de Vries, voorzitter van de bestuurlijke commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de VNG, is duidelijk over de mogelijkheden van de gemeenten. "Gemeenten zijn de eerste overheid en daarmee in de positie om tot een plan met draagvlak van hun inwoners en bedrijven."
 

Energieneutraal

Europees sprak men af om in 2050 de CO2-uitstoot te verminderen met 80-95% ten opzichte van 1990. Veel gemeenten, provincies en waterschappen hebben het doel om al voor 2050 energieneutraal te zijn. Een energiestrategie geeft aan welke besparing en verduurzaming daarvoor op korte en lange termijn nodig zijn. De strategie bepaalt waar de regio energieprojecten kan realiseren en met welke partijen. Zo zijn regionale en nationale keuzes op korte en lange termijn beter op elkaar afgestemd.
 

Pilotregio's

Als eerste gaan de pilotregio's Midden-Holland, West-Brabant, Hart van Brabant, Friesland en Drechtsteden van start met een uitvoeringsplan van een jaar. Tegelijkertijd treffen ook andere regio's voorbereidingen om tot een regionale energiestrategie te komen. Zij maken hierbij gebruik van de ervaringen van de 5 pilotregio's en regio's die voorop lopen. Uiteindelijk is het de bedoeling dat alle regio's een regionale strategie hebben. Daarmee ontstaat een landelijk dekkend overzicht.
 

Netwerk van energiepartners

Een breed netwerk netwerk van energiepartners, kennisorganisaties en maatschappelijke partijen ondersteunen de regio's. Het Rijk en VNG, IPO en de Unie van Waterschappen (koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen) helpen de regio's bij het opstellen van hun regionale energiestrategieën. RVO.nl is betrokken bij de totstandkoming van de deal en zet het lerende netwerk rond deze pilots op.

Bron: rvo.nl

Reageer op dit nieuwsbericht

Naam
Reactie
Welke kleur heeft de middelste balk van de Nederlandse vlag?

Wij maken elkaar duurzaam

De Duurzame Tafel is een vereniging voor ondernemers en bestuurders die op een pragmatische manier willen leren over duurzaamheid. Door het organiseren van Tafelbijeenkomsten maken de leden ‘elkaar’ duurzaam: nieuwe inzichten, nieuwe denkkaders.
Meer over De Duurzame Tafel

Tafelnieuws

Meld je hier met je e-mailadres aan voor de nieuwsbrief van De Duurzame Tafel!

Lidmaatschap

Lid worden? In 2016 ben je al lid voor minder dan 1 euro per dag, 360 euro per jaar!